Mur

 • Anti Graffiti Protection Anti Graffiti Protection er en vanntynnbar spesialvoks som sammen med Anti Graffiti Remover utgjør Nordsjös antigraffiti system. Anti Graffiti Protection gir et gjennomsiktig vokssjikt på underlaget. Voksen gir et offersjikt, hvilket betyr at når voksen fjernes, fjernes også graffitien. […Les mer]

  Før første behandling med Anti Graffiti Protection skal underlaget være rent, fast og tørt. Påfør voksen minimum 2 ganger. Etter vasking med Anti Graffiti Remover skal flatene rebehandles med Anti Graffiti Protection. Rør godt om før bruk.
 • Anti Grafitti Remover Anti Grafitti Remover er et rengjøringsmiddel for fjerning av graffiti som er behandlet med Anti Grafitti Protection.
  Anti Grafitti Remover påføres med pensel, rull eller sprøyte. Etter 5-10 min. vaskes overflaten ren med en høytrykkspyler med varmt vann (maks. 70ºC).
 • Murtex V Akryl Murtex V Akryl er en helmatt fasade- og grunnmursmaling. Murtex V Akryl er beregnet til betong, lettbetong, KC puss og fasadeplater av fibersement.
  Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger.[…Les mer]

  Porøse og smittende underlag seises med Murtex V Hydrogrunn. Påfør 2 strøk Murtex V Akryl. Rør godt om i malingen før bruk. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).
 • Murtex V Hydrogrunn Murtex V Hydrogrunn er en seis beregnet til porøse og smittende puss- og betongflater.
  Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Porøse og smittende underlag seises med Murtex V Hydrogrunn. Kan fortynnes med inntil 25% vann ved sterkt sugende underlag og strykes 2 ganger vått i vått. Ellers skal produktet benyttes ufortynnet. Ferdigmal med Murtex V Nanotec, Murtex V Siloxane eller Murtex V Akryl Fin. Rør godt om i malingen før bruk. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).
 • Murtex V Murimpregnering Murtex V Murimpregnering er en hydrofoberende impregneringsvæske i konsentrat. Impregneringsvæsken gir en vannavvisende flate på mineralske underlag som puss, betong, tegl m.m.
  Underlaget skal være fast, rent for smuss, fett og lignende forurensninger. Murtex V Murimpregnering tynnes 1:9 med vann. Blandingen påføres vått i vått til underlaget er mettet. La tørke over natten for eventuell videre behandling. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).
 • Murtex V Nanotec Murtex V Nanotec er en helmatt fasademaling. Murtex V Nanotec er beregnet til betong, lettbetong og KC puss. Nanotec er selvrensende og vil holde fasaden ren år etter år ved at regnvann befukter flaten og tar med seg smuss og evt. sopp- og algevekst fra overflaten når det renner av.
  Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Porøse og smittende underlag seises med Murtex V Hydrogrunn. Påfør 2 strøk Murtex V Nanotec. Rør godt om i malingen før bruk. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).
 • Murtex V Silikat Murtex V Silikat er en 1-komponent vannglassmaling beregnet for maling utendørs på puss, betong, fibersementplater, tegl, samt gamle silikatbehandlede og underlag som tidligere er behandlet med mineralske malinger. Underlaget skal være fast og rent for smuss og lignende forurensninger. Dårlig bundet og krittende underlag børstes nøye til fast underlag. Sprekker og riss skrapes opp og fylles med reperasjonsmasse som samvirker med eksisterende materiale. […Les mer]

  Ved ommaling skal all løstsittende og dårlig bundet maling fjernes mekanisk til fast underlag. For best mulig resultat skal sterkt sugende underlag f.eks. gamle underlag av kalkmaling behandles med Murtex V Silikatbinder fortynnet 1:1 med vann. Ferdigstryk 1-2 ganger med Murtex V Silikat, eventuelt fortynnet maks 10% med vann. Ved maling på nye underlag skal sterkt sugende flater seises med Murtex V Silikatbinder fortynnet 1:1 med vann. Faste underlag og ikke smittende flater skal ikke seises. Grunn med Murtex V Silikat som blandes med Murtex V Silikatbinder 2:1. Ferdigstryk med Murtex V Silikat, eventuelt fortynnet maks 10% med vann. Ved påføring gir kryssrulling best resultat/fargejevnhet. Obs! Silikat har etsende egenskaper på glass, keramikk, klinker, naturstein og metall. Dekk flater som kan komme i fare for å bli nedsprutet. Benytt værneutstyr som værnebriller og hansker under arbeid med Silikatmaling. Mal aldri under +10°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).
 • Murtex V Silikatbinder Murtex V Silikatbinder er en seis beregnet for porøse og dårlig avbundet underlag av puss og betong.
  Underlaget skal være fast og rent for smuss og lignende forurensninger. Ved grunnmaling skal Murtex V Silikatbinder blandes med Murtex V Silikat 1:2. For best mulig resultat skal sterkt sugende underlag f.eks. gamle underlag av kalkmaling behandles med Murtex V Silikatbinder fortynnet 1:1 med vann. […Les mer]

  Ferdigstryk med Murtex V Silikat. Obs! Silikat har etsende egenskaper på glass, keramikk, klinker, naturstein og metall. Dekk flater som kan komme i fare for å bli nedsprutet. Benytt værneutstyr som værnebriller og hansker under arbeid med Silikatmaling. Mal aldri under +10°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).
 • Murtex V Siloxane Murtex V Siloxane er en matt fasademaling. Murtex V Siloxane er beregnet til betong, lettbetong og puss. Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Porøse og smittende underlag seises med Murtex V Hydrogrunn. Påfør 2 strøk Murtex V Siloxane. Rør godt om i malingen før bruk. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).