Takmaling

 • Scotte L2 Tak – Scotte L2 Tak er en helmatt lateksmaling som benyttes til sparklede tak innendørs.
  Scotte L2 Tak gir en skjoldefri overflate og inneholder et spesielt bindemiddel som gjør at malingene har meget lav vekt per liter. Malingen kan også benyttes på andre takflater. Den avgir bara en svak lukt ved maling og under tørking. Spruter ikke ved bruk av rull.
 • Elegant Grundfärg – Lateksmaling av høy kvalitet for grunning av vegger og tak innendørs. Grunningsmalingen er lett å påføre og har meget god fylde. Stopper sug i underlaget, slik at dekkmalingen får en jevn glans. Du benytters Elegant Grunn på underlag av puss, sparkel, betong, plater av spon og gips, samt vev. Malingen lukter ubetydlig under maling og tørking.
 • Elegant Takmaling – Helmatt dekkmaling av høyeste kvalitet for de fleste tak.
  Gir en vakker hvit, jevn og helmatt overflate. Lett å male og spruter minimalt ved rullpåføring.
  Elegant Takmaling er velegnet på fleste typer takmateriale som for eksempel puss, betong, sandsparklede overflater, tre-, fiber- og gipsplater samt tidligere malte overflater […Les mer]

  Elegant Takmaling har en ubetydelig lukt ved maling og under tørking. Den gulner ikke ved aldring. Den gir en helmatt overflate med lav kornethet uten skjolder. Den tørker raskt og har god dekkeevne.

 • Lett Tak – Helmatt, hvit takmaling spesielt for maling av sugende sandsparklede tak. Fyller raskt og gir en jevn overflate uten skjolder. Kan også brukes på andre takoverflater. Lett Tak inneholder fyllmiddel med ekstremt lav densitet, hvilket gir malingen en meget lav litervekt. […Les mer]

  Den lukter ubetydelig under påføring og tørking. Spruter ubetydelig ved bruk av rull.

 • Binder – Binder benyttes til å binde opp stoftiga flater i et maleri og tapetserbart overflate. Egenskapene hos Binder minsker risikoen for inntrengning av vanntynnede produkter og at det dannes pløser fra for eksempel tapetlim og maling.
 • Scotte T2 Takfärg – Beregnet på både ny- og ommaling av tak innendørs. Scotte T2 Tak gir en helmatt, skjoldf Scotte Tak kan brukes på de fleste underlag som for eksempel puss, betong, sandsparklede overflater, trefiber- og gipsplater samt tidligere malte overflater. […Les mer]

  Scotte T2 Tak lukter ubetydelig ved maling og under tørking. Den gulner ikke ved aldring. Den gir en helmatt, skjoldfri overflate med lav kornnethet. Den tørker raskt og har en god dekkeevne.

 • Beckerplast 3 – Helmatt lateksmaling for vegger og tak innendørs. Beckerplast 3 benyttes hovedsakelig til maling av tak og vegger fordi den gir en skjoldfri overflate. Den er velegnet på for eksempel puss, betong, sandsparklede overflater, trefiber-, spon og gipsplater, vev og tidligere malte overflater. Beckerplast 3 lukter ubetydelig ved maling og tørking. Den gir en jevn, tett og myk kornethet, tørker raskt og kan overmales etter cirka 3 timer. […Les mer]

  Den gulner ikke ved aldring. Beregnet for maling av nye og tidligere malte overflater av betong, bygningsplater av spon, gips og trefiber, samt glassfiberstrie. Godt egnet for tak.

 • Scotte 3 – Helmatt lateksmaling beregnet på tak og vegger innendørs. Scotte 3 Tak enyttes mye til maling av tak fordi den gir en skjoldfri overflate samt maling av vegger. Den er velegnet til for eksempel puss, betong, sandsparklede overflater, trefiber-, spon- og gipsplater, vev og tidligere malte overflater. Fordi Scotte 3 Tak ikke inneholder organiske løsningsmidler og filmdannere, er den meget velegnet til bruk på daghjem, barnehager, sykehus og andre allergiømfintlige miljøer. […Les mer]

  Den er også meget skånsom sett fra et arbeidsmiljøsynspunkt. Scotte 3 Tak lukter ubetydelig ved maling og under tørking. Den gir en jevn kornethet, tørker raskt og kan overmales etter cirka 3 timer. Den gulner ikke ved aldring.

 • Scotte R2 Takfärg – Scotte R2 Tak er en refleksfri takmaling. Egnet for å male på de fleste overflater. Scotte R2 Tak egner seg spesielt for innendørs overflater med mye lys fra lav vinkel og risiko for underglans og skjolder. Brukes i for eksempel kjøkken, ganger, trapperom. Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra tørketider og god dekkevne.