Pussfasade og betong

 • Betongskyddsfärg – Vannfortynnbar, alkaliebestandig akrylatmaling som beskytter underliggende betong mot fuktighet og karbonatisering. Betongskyddsfärg er spesielt egnet for beskyttelse av betongkonstuksjoner som er utsatt for klimapåkjenninger, og gir ikke skadelig sprekkdannelse som kan påvirke holdbarheten (større enn hårfine sprekker).
 • Kivisil Fasademaling – Vannfortynnbar silikonhartsmaling med svært gode diffusjonsegenskaper. Maks kornstørrelse er 0,3 mm.Beregnet på betong, puss og liknende overflater utendørs.
  Når du maler på kalk maling eller kalk gips anbefales Kalkmaling.
 • Novasil Fasademaling – Vannfortynnbar, silikonmodifisert akrylmaling for maling av nye og tidligere behandlede mineralske overflater utendørs og innendørs.
 • Grunnmursmaling– En helmatt lateksbasert maling beregnet for sementpuss, betong, lettbetong og lignende. Grunnmursmaling er meget miljøvennlig. Grunnmursmaling er lett og arbeide med at påføre, den trenger dypt inn i underlaget og gir en værbestandig overflate som tåler riper og skraper./li>
 • Kivisil Fasadgrund – Silikonbasert grunningsmiddel for mineralske underlag.
  Når du maler på kalk maling eller kalk gips anbefales Kalkmaling. For porøse, umalte eller tidligere malte mineraloverflater før maling. Hindrer regn og vannsøl i å trenge inn i konstruksjonen. Svært gode diffusjonsegenskaper. Reduserer saltgjennomslag. Kivisil Fasadegrunn har overflateforsterkende egenskaper i blandingsforholdet 1:9 (en del Kivisil Fasadegrunn og 9 deler vann).
 • Putsfärg – Pussmaling er en helmatt akrylatmaling. For ny- og ommaling av nye og tidligere behandlede mineralske fasader. Også for grunnmurer, fundament, murer og lignende. Anvendes på betong, lettbetong, faste puss av kalkpuss og sementpuss samt andre faste mineralske overflater som for eksempel fiberforsterkede mineralplader. Pussmaling er beregnet på å brukes i system med Pussgrunn.
  Når du maler på kalk maling eller kalk gips anbefales Kalkmaling.
 • Putsgrund – Pussgrunn er en grunning til forsterkning av porøse mineralske underlag. Porøse mineralske underlag som puss, lettbetong, fibersement og forvitrende betongflater før de behandles med maling. Trenger dypt inn forsterker og binder underlaget. Gjennom dette oppnår man en jevnere overflate med et bedre utseende og bedre holdbarhet. Kan overmales med Pussmaling og Akrylatmaling. Når du maler på kalkmaling ellerkalk gips anbefales Kalkmaling.
 • Regnstopp V – Stopper effektivt overflatens mulighet til å suge opp vann i underlaget når det regner. Regnstopp V er en vannfortyndbar polysiloxan impregnering som effektivt stopper overflatens mulighet til å suge opp vann i underlaget når det regner samtidig med at den er helt diffusjonsåpen. […Les mer]

  Dette minsker risikoen for frostskader og forhindrer også smuss i å trenge inn i underlaget, noe som letter rengjøringen av overflaten. Regnstopp V er beregnet for ubehandlede sugende mineralske underlag som for eksempel puss, betong og frostsikker tegel. Kan også brukes på gamle eroderte sugende overflater.

 • Silikatbinder – Silikatbinder er en fargeløs silikatløsning beregnet til å forsterke porøse og ujevnt sugende undelag. Silikatbilder bør brukes med Silikatmaling. Silikatbinder trenger inn og binder underlaget uten å danne en film på overflaten. Egner seg til miniralske underlag innvendig og utvendig på puss, betong, lettbetong og frostbestandig tegl og lignende.
 • Silikatmaling – Silikatmaling er en helmatt silikatbasert maling. Brukes til kalksementpuss, sementpuss, betong, lettbetong, fibersement og frostbestandig tegl. Silikatmaling inneholder ingen organiske løsemiddel og er meget miljøvennlig. Lett å påføre. Silikatmaling reagerer kjemisk med mineralske underlag og gir en meget værbestandig overflate som lett slipper ut eventuell vanndamp fra underlaget. Liten fare for sopp og algevekster.
 • Kalkfärg – Beregnet på pussoverflater innen- og utendørs. Består av våtlesket kalk.Brukes dels til avfarging ved renovering av ulike kalktyper på eldre fasader, og dels til overflatebehandling av nypuss med kalkbruk eller kalksementbruk med overveiende andel kalk.
  OBS!
  Bør ikke brukes på betong eller puss med høy andel sement.