Avtalevilkår

 

1. Generell informasjon

Nettside eier: Beta Business S.L.
Adresse: Calle Medes 4, 08023 Barcelona

2. Personvern

De personopplysningene som er innsamlet gjennom nettstedet er kun brukt til det formål å gi tjenestene. Dine data vil bli plassert i filer som eies av firmanavn og vil bli arkivert for en lovpålagt periode. Du kan utøve dine rettigheter til tilgang, retting, sletting og motstand ved å skrive til adressen: Beta Business SL, Calle Medes 4, 08023 Barcelona

3. Eiendom og ansvar for innholdet

3.1 All bruk av innholdet på nettstedet er ulovlig, spesielt teksten, design og kildekode, uten uttrykkelig tillatelse av eierne. Enhver uautorisert bruk vil bli forfulgt av de rettmessige eierne.

3.2 Eieren av nettstedet er ikke ansvarlig for innhold av nettadressene du blir ført til via lenkene i nettstedet.

4. Rekruttering av tredjepart gjennom portalen

Du erkjenner og godtar et enhver avtale eller tort, i ditt tilfelle, som du gjør med annonsører eller tredjeparter kontaktet gjennom portalen, og deres deltakelse i konkurranser, kampanjer, salg av varer eller tjenester anses unik og gjort utelukkende mellom brukeren og annonsøren og/eller tredje personer. Følgelig samtykker du at Beta Business, SL, ikke har noe ansvar for eventuelle tap eller skade av noe slag påført som følge av deres forhandlinger, samtaler og/eller kontraktmessige eller tort med annonsører eller tredjeparter fysiske eller juridiske personer kontaktet gjennom portalen.

5. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse betingelsene for bruk er underlagt bestemmelsene i norsk lov, for enhver tvist som oppstår fra tolkningene av disse, må partene sende jurisdiksjonen til domstolene i byen Oslo.